ผู้บรรยายสุดจี๊ด

ช่วงแสดงกรณี

slide แสดงกรณี ๑ : Onebit Matter slide แสดงกรณี ๒ : Builk.com slide แสดงกรณี ๓ : Jeban.com
4-dome-nern 6-patai 3-jeban
slide แสดงกรณี ๔ : Thumbsup.in.th slide แสดงกรณี ๕ : A Little Talk slide แสดงกรณี ๖ : PriceZa.com slide แสดงกรณี ๗ : Duocore.tv
2-jakrapong 7-rawitat 8-waiwaiworld 5-nytonkla.png

ช่วงปล่อยของ

slide clip slide clip
1-ripmilla 2-winvestor
slide clip slide clip
3-suthatdointh 4-pearlesspbz
slide clip slide clip
5-aspgod 6-songrit
slide clip
7-natdanai

ผู้ออกความเห็นสุดจ๊าบ

ช่วงปล่อยของ

1-siwat
2-malimali
3-pond

 

พิธีกรแสบซ่าส์

“แก๊งนี้…ฮา บอกตรงๆ ไม่ฮาจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้”

3cha