กำหนดการ

 

กำหนดการค่ายความคิด 4 “ทีเด็ด เจ็ดจี๊ด”

วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เวลา รายละเอียด
๐๙:๓๐ – ๑๐:๐๐ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารว่าง
๑๐:๐๐ – ๑๐:๒๐ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และอธิบายกำหนดการ
๑๐:๒๐ – ๑๒:๐๐ ปลุกพลัง
๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ — รับประทานอาหารกลางวัน —
๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ ปล่อยของ
๑๕:๐๐ – ๑๕:๑๕ — รับประทานอาหารว่าง —
๑๕:๑๕ – ๑๖:๑๕ แสดงกรณี
๑๖:๑๕ – ๑๖:๓๐ จับแจก และ ปิดงาน

ช่วงที่ 1 ปลุกพลัง
ผู้เข้าร่วมงานรวมกลุ่มเพื่อรับโจทย์เกี่ยวกับธุรกิจยอดนิยมของไทย และร่วมกันสนุกกับการคิดวางแผนวางแนวทางในการดำเนินงาน

ช่วงที่ 2 ปล่อยของ
ช่วงโหวตและนำเสนอหัวข้อตามสไตล์ THINKcamp โดยคัดเลือกจากหัวข้อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 7 หัวข้อ ซึ่งในครั้งนี้นอกจากมานำเสนอเฉยๆ แล้ว เรายังมีวิทยากรพิเศษที่เราเชิญมาเป็นผู้ออกความเห็นหรือ Commentator อีกด้วย

ช่วงที่ 3 แสดงกรณี
ผู้เข้าร่วมงานรับฟังประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญ 7 คนผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Show case” มานำเสนอเรื่องราวของตนเองผ่านสไลด์ 10 หน้า สไตล์ THINKcamp

ช่วงที่ 4 จับแจก
พบกับช่วงเวลาสนุกสนานในการแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการมากมาย