ที่ไหน


ที่ไหน

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สถานที่: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร SM Tower ชั้น ๒๐

ดูกำหนดการการเดินทาง

BTS

ลง สถานีสนามเป้า ฝั่งตรงข้าม ททบ.๕ แล้วเดินย้อนขึ้นมาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้เวลาเดินไม่ถึง ๕ นาที

รถยนต์ส่วนตัว

จอดฟรี ๒ ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ ๑๐ บาท (ซื้อคูปองจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

แผนที่