อะไร


ค่ายความคิด คืออะไร

ค่ายความคิด หรือ THINK camp คือ งานสัมมนาในลักษณะที่เรียกว่า Unconferenced Pecha Kucha (ペチャクチャ) กล่าวคือ การผสมผสานระหว่าง BarCamp กับ Pecha Kucha night โดยเนื้อหาการพูดคุยจะเกี่ยวกับเว็บไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้รู้จักเว็บของไทยให้มากขึ้น